Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.elta-courier.gr, καθώς και όλα τα εμπορικά σήματα και επωνυμίες που αναφέρονται σε αυτήν, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (Courier) που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκεινται στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας. Για την ακρίβεια των περιεχομένων της ιστοσελίδας έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή ανεπίγνωστες ανακρίβειες. Αυτά θα διορθώνονται από την Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. όποτε εντοπίζονται. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας ενημερώνονται τακτικά, υπάρχει όμως ενδεχόμενο μεταξύ των διαφόρων φάσεων των ενημερώσεων να σημειωθούν λάθη ή ανακρίβειες. Οι συνδρομητές επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επίσης, αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών από τις τρίτες πηγές.

© Copyright 2012 Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.


Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή

Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες - καταναλωτές των υπηρεσιών της και με πρωταρχικό στόχο τη σωστή ρύθμιση των σχέσεών της με αυτούς, τηρεί Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.). Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες.