* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Ογκομετρητής

Στις περιπτώσεις που το ογκομετρικό βάρος μιας αποστολής είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό βάρος, η χρέωση της αποστολής γίνεται βάσει του ογκομετρικού βάρους. Παράδειγμα, τα ελαφρά δέματα που έχουν μεγάλο όγκο και τα οποία αποστέλλονται με αεροπορική μεταφορά.

Ογκομετρητής Υπηρεσίας Πόρτα Πόρτα και Υπηρεσίας Εξωτερικού Fast Parcel Cyprus (FPC)

Το ογκομετρικό βάρος υπολογίζεται βάση του τύπου:

Ογκομετρικό Βάρος σε χιλιόγραμμα = Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε εκατοστά / 5000

Για να υπολογίσετε το ογκομετρικό βάρος της αποστολής σας χρησιμοποιήστε την παρακάτω εφαρμογή.


εκατ/cm
εκατ/cm
εκατ/cm

Ογκομετρητής Υπηρεσίας SPM

Τα Διεθνή Ογκομετρικά Βάρη υπολογίζονται βάση του τύπου:

Ογκομετρικό Βάρος σε χιλιόγραμμα = Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε εκατοστά / 6000

Για να υπολογίσετε το ογκομετρικό βάρος της αποστολής σας χρησιμοποιήστε την παρακάτω εφαρμογή.


εκατ/cm
εκατ/cm
εκατ/cm

Σημείωση: Η ογκομέτρηση για την υπηρεσία SPM ισχύει μόνο για τις εισαγωγές.