Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού

 

Δείτε τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ εδώ

Δείτε το ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ εδώ