Χρέωση εκτύπωσης των επιταγών αντικαταβολών

Δημοσιεύτηκε στις 14-09-2020

Αξιότιμοι συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η ΕΛΤΑ Courier λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την κάλυψη του ελαχίστου κόστους διαχείρισης εκτυπώσεων των επιταγών αντικαταβολών.

2. Την προσπάθεια της εταιρίας να αναπτύξει περισσότερο ηλεκτρονικές εφαρμογές διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων.

3. Την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της λειτουργικής και επιχειρησιακής δραστηριότητάς της στο φυσικό περιβάλλον, η οποία αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και κύριο μέλημα της εταιρίας.

Αποφάσισε

να προχωρήσει σε χρέωση ύψους 0.81 λεπτά πλέον Φ.Π.Α. για κάθε επιταγή αντικαταβολής, σε όσους πελάτες συνεχίσουν να παραλαμβάνουν επιταγές και να εξαιρούνται από την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της διαδικασίας:

- Το νέο έντυπο της επιταγής θα συμπεριλαμβάνει και το αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.), ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- Το ποσό της χρέωσης θα αφαιρείται από το ποσό απόδοσης της αντικαταβολής, με την έκδοση της κάθε επιταγής (πχ για αντικαταβολή 50€, η επιταγή θα φέρει ποσό απόδοσης 49€ και το Τ.Π.Υ. που θα τη συνοδεύει 0,81 λεπτά πλέον ΦΠΑ συνολικά 1€).

Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε πώς, τόσο για τη δική σας διευκόλυνση όσο και προς αποφυγή επιπλέον κόστους, σας δίδεται η δυνατότητα να επιλέξετε την ηλεκτρονική μεταφορά του ποσού της αντικαταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την 14/09/2020. (την 14Η Σεπτεμβρίου 2020)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ