Οργανωτική Δομή

Στην ΕΛΤΑ Courier πιστεύουμε ότι η επιτυχία ξεκινάει από μέσα, με την ικανοποίηση του «εσωτερικού» πελάτη της εταιρείας – το ανθρώπινο δυναμικό, για να μπορέσει να εκπέμψει το σωστό μήνυμα προς τους εξωτερικούς πελάτες και να τους κερδίζει.
 
Η οργανωτική προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και η αύξηση των πιθανοτήτων για επιτυχία, στηρίζεται στις σωστές δομές που δίνουν προοπτική στους αξιόλογους συνεργάτες και αναδεικνύουν την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό τους με αξιοκρατικά κριτήρια για την τοποθέτηση του οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσα στο οργανόγραμμα. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το νέο οργανωτικό σχήμα της ΕΛΤΑ Courier αποτελείται από 5 διευθύνσεις: 
 
 • Εμπορικής Λειτουργίας
 • Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών 
 • Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας 
 • Στρατηγικής Ανάπτυξης, Ποιότητας & Καινοτομίας 
 • Πληροφορικής 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοίκηση

 • Πανάγος Παναγιώτης, Γενικός Διευθυντής
 • Στεφανίδη Ζήνα, Εμπορική Διευθύντρια
 • Σαρακηνός Μάριος, Διευθυντής Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών
 • Κουτσογάκης Αστέριος (Στέλιος), Διευθυντής Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας
 • Ρούπας Βασίλειος, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης, Ποιότητας & Καινοτομίας
 • Μιχαηλίδης Ηλίας, Διευθυντής Πληροφορικής