Με το νέο Mobile App “EΛΤΑ Courier“ η αναζήτηση αποστολών είναι στο χέρι σας!
Τώρα διαθέσιμη και η web version: https://app.elta-courier.gr/

Οργανωτική Δομή

Στην ΕΛΤΑ Courier πιστεύουμε ότι η επιτυχία ξεκινάει από μέσα, με την ικανοποίηση του «εσωτερικού» πελάτη της εταιρείας – το ανθρώπινο δυναμικό, για να μπορέσει να εκπέμψει το σωστό μήνυμα προς τους εξωτερικούς πελάτες και να τους κερδίζει.
 
Η οργανωτική προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και η αύξηση των πιθανοτήτων για επιτυχία, στηρίζεται στις σωστές δομές που δίνουν προοπτική στους αξιόλογους συνεργάτες και αναδεικνύουν την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό τους με αξιοκρατικά κριτήρια για την τοποθέτηση του οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσα στο οργανόγραμμα. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το νέο οργανωτικό σχήμα της ΕΛΤΑ Courier αποτελείται από 6 διευθύνσεις: 
 • Marketing και Πωλήσεων
 • Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών 
 • Οικονομικών Λειτουργιών
 • Στρατηγικής, Ποιότητας & Ανάπτυξης Δικτύου
 • Πληροφορικής
 • Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Θεοφάνης Αναγνωστόπουλος του Αθανασίου, Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Παπαγεωργίου Δημήτριος του Φωτίου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Μάριος-Ερρίκος Τζαβάρας του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Μητσοβολέας Απόστολος του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Βασιλική Ανδρέου του Ευαγγέλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Δούνια Ιωάννα του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Καλογεράς – Τέμπος Μάριος του Νικηφόρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διοίκηση

 • Λιβανίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών
 • Καλτσής Βασίλειος, Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων
 • Στάικος Κωνσταντίνος, Διευθυντής Τεχνολογίας
 • Ξανθόπουλος Κώστας, Διευθυντής Marketing και Πωλήσεων
 • Μακρή Ειρήνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών