Οργανωτική Δομή

Διοικητικό Συμβούλιο:

Διευθυντικά Στελέχη:

  • Πανάγος Παναγιώτης, Γενικός Διευθυντής
  • Κουνελάκης Γιώργος, Διευθυντής Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών
  • Μιχαηλίδης Ηλίας, Διευθυντής Πληροφορικής
  • Ρούπας Βασίλης, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης, Ποιότητας & Καινοτομίας
  • Ιωάννης Πανόπουλος, Διευθυντής Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα...