* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Οργανωτική Δομή

Στην ΕΛΤΑ Courier πιστεύουμε ότι η επιτυχία ξεκινάει από μέσα, με την ικανοποίηση του «εσωτερικού» πελάτη της εταιρείας – το ανθρώπινο δυναμικό, για να μπορέσει να εκπέμψει το σωστό μήνυμα προς τους εξωτερικούς πελάτες και να τους κερδίζει.
 
Η οργανωτική προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και η αύξηση των πιθανοτήτων για επιτυχία, στηρίζεται στις σωστές δομές που δίνουν προοπτική στους αξιόλογους συνεργάτες και αναδεικνύουν την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό τους με αξιοκρατικά κριτήρια για την τοποθέτηση του οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσα στο οργανόγραμμα. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το νέο οργανωτικό σχήμα της ΕΛΤΑ Courier αποτελείται από 6 διευθύνσεις: 
 • Marketing & Πωλήσεων
 • Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών 
 • Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας 
 • Στρατηγικής, Ποιότητας & Ανάπτυξης Δικτύου
 • Πληροφορικής & Αυτοματισμών  
 • Ανάπτυξης Νέων Τεχνολογιών 

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Θεοφάνης Αναγνωστόπουλος του Αθανασίου, Πρόεδρος ΔΣ
 • Παπαγεωργίου Δημήτριος του Φωτίου, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 • Μάριος-Ερρίκος Τζαβάρας του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος 
 • Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Παναγιώτη, μέλος
 • Μπαλούρδος Βασίλειος του Νικολάου, μέλος
 • Πανταζόπουλος Στέφανος του Γιαννούλη, μέλος
 • Βασιλική Ανδρέου του Ευαγγέλου, μέλος

Διοίκηση

 • Στεφανίδη Ζήνα, Διευθύντρια Marketing & Πωλήσεων
 • Σαρακηνός Μάριος, Διευθυντής Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών
 • Κουτσογάκης Αστέριος (Στέλιος), Διευθυντής Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας
 • Τσαγκαρόπουλος Ανδρέας, Διευθυντής στρατηγικής ανάπτυξης, ποιότητας & καινοτομίας
 • Μιχαηλίδης Ηλίας, Διευθυντής Πληροφορικής & Αυτοματισμών 
 • Στάικος Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ανάπτυξης Νέων Τεχνολογιών