Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

«για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ»

Οργανωτική Δομή

Στην ΕΛΤΑ Courier πιστεύουμε ότι η επιτυχία ξεκινάει από μέσα, με την ικανοποίηση του «εσωτερικού» πελάτη της εταιρείας – το ανθρώπινο δυναμικό, για να μπορέσει να εκπέμψει το σωστό μήνυμα προς τους εξωτερικούς πελάτες και να τους κερδίζει.
 
Η οργανωτική προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και η αύξηση των πιθανοτήτων για επιτυχία, στηρίζεται στις σωστές δομές που δίνουν προοπτική στους αξιόλογους συνεργάτες και αναδεικνύουν την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό τους με αξιοκρατικά κριτήρια για την τοποθέτηση του οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσα στο οργανόγραμμα. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το νέο οργανωτικό σχήμα της ΕΛΤΑ Courier αποτελείται από 6 διευθύνσεις: 
 • Marketing και Πωλήσεων
 • Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών 
 • Οικονομικών Λειτουργιών
 • Στρατηγικής, Ποιότητας & Ανάπτυξης Δικτύου
 • Τεχνολογίας
 • Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Θεοφάνης Αναγνωστόπουλος του Αθανασίου, Πρόεδρος ΔΣ
 • Παπαγεωργίου Δημήτριος του Φωτίου, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 • Μάριος-Ερρίκος Τζαβάρας του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος 
 • Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Παναγιώτη, μέλος
 • Μπαλούρδος Βασίλειος του Νικολάου, μέλος
 • Μητσοβολέας Απόστολος του Νικολάου, μέλος
 • Βασιλική Ανδρέου του Ευαγγέλου, μέλος

Διοίκηση

 • Γκολώνης Ανδρέας, Γενικός Διευθυντής
 • Λιβανίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών
 • Τσαγκαρόπουλος Ανδρέας, Διευθυντής ανάπτυξης δικτύου, ποιότητας & καινοτομίας
 • Στάικος Κωνσταντίνος, Διευθυντής Τεχνολογίας
 • Ξανθόπουλος Κώστας, Διευθυντής Marketing και Πωλήσεων