Τροποποίηση Διακήρυξης υπ΄αριθμ. 1602/2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

Δημοσιεύτηκε στις 14-02-2022

Δείτε περισσότερα εδώ.