Προκηρύξεις Διευθυντικών θέσεων στην ΕΛΤΑ Courier

Δημοσιεύτηκε στις 21-07-2023

Η ΕΛΤΑ Courier ανακοινώνει προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων :

  • Διευθυντή Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών
  • Διευθυντή Marketing & Πωλήσεων
  • Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων
  • Διευθυντή Πληροφορικής

με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών.


Οι υποψήφιοι καλούνται να:

  • Ενημερωθούν από την Προκήρυξη της θέσης που τους ενδιαφέρει για τα απαιτούμενα προσόντα.
  • Συμπληρώσουν την αντίστοιχη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αποστείλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου μαζί με το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokiryxeis@elta-courier.gr

Για τη συμπλήρωση της αίτησης προτείνεται η χρήση προγράμματος περιήγησης Google Chrome ή Internet Edge ή της εφαρμογής Adobe Reader DC.

Ως «Θέμα» του μηνύματος συστήνεται να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η θέση για την οποία ενδιαφέρεται.

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 31/07/2023

 

Τόπος παροχής εργασίας : Κεντρικές Υπηρεσίες (Έδρα) ΕΛΤΑ Courier – Αθήνα

Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2106073021, 2106073061

 


 

 

Διευθυντής Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Διευθυντής Marketing & Πωλήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Διευθυντής Πληροφορικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ