Αποκτήστε τη δική σας επιχείρηση ΕΛΤΑ Courier (χωρίς franchise entry fee)!

Η αγορά ταχυμεταφορών στην Ελλάδα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σταθερούς ετήσιους ρυθμους ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και τον κόσμο, αυξάνει συνεχώς τις ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για γρήγορη και αξιόπιστη αποστολή αντικειμένων, γεγονός που προσδίδει στη συγκεκριμένη αγορά επιπρόσθετες προσδοκίες ανάπτυξης και εξέλιξης πέραν των μέχρι τώρα καταγεγραμμένων.

Η επένδυση στον κλάδο των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και αντικειμένων, με την εγγύηση και τις προοπτικές που προσφέρει η ΕΛΤΑ Courier, αποτελεί μια σίγουρη επένδυση, και ταυτόχρονα, μια επιχειρηματική δραστηριότητα με αναγνώριση και κύρος για την τοπική κοινωνία και επιχειρηματική κοινότητα.

Δείτε σήμερα κιόλας τα επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα που παραμένουν ανοικτά στην πρόσκλησή μας και προωθήστε την αίτησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά από τις 09:00-17:00 στο τηλέφωνο 2106073081.

Σημείωση: Η εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. δεν δεσμεύεται έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για τη λειτουργία του Πρακτορείου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Συνεργατών

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ Courier», με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 395, με Α.Φ.Μ 099759170 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «Εταιρεία») εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του απορρήτου σας καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ), τον εθνικό νόμο 4624/2019, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»). Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος για την ενδεχόμενη ένταξή σας στο δίκτυο franchise της Εταιρείας, μόνο για τη διαχείριση της και την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας ως συνεργάτη της Εταιρείας.

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς
Με την υποβολή της παρούσας αίτηση συνεργασίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας ως συνεργάτη στο δίκτυο franchise της Εταιρείας (λ.χ. όνομα, επίθετο, πόλη, τηλέφωνο, email,). Επιπλέον, μπορεί στην πορεία της αξιολόγησης της αίτησής σας, να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια ή να προγραμματίσουμε κατ’ιδίαν συναντήσεις προκειμένου να συζητήσουμε τους όρους της ενδεχόμενης συνεργασίας μας

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας, ως συνεργάτη στο δίκτυο franchise της Εταιρείας αλλά και για την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο της επικείμενης συνεργασίας μας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση. Δε μοιραζόμαστε με τρίτους τα δεδομένα που συλλέγουμε σε αυτό το στάδιο, εκτός αν ρητή διάταξη νόμου ορίζει διαφορετικά.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για 2 έτη από την υποβολή της αίτησης, ώστε να αξιολογήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας μας , μετά την πάροδο της ως άνω περιόδου εφόσον δεν προχωρήσει η συνεργασία μας με την ένταξή σας στο δίκτυο franchise της Εταιρείας τα στοιχεία σας διαγράφονται από τα αρχεία μας.

Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, έχετε τα δικαίωμα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, θ) να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στο email dpo@elta-courier.gr.