2. Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 1596/2021 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάληψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΔΡΑΣ & ΚΤΕΠ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗ (ΡΟΥΦ)»

Δημοσιεύτηκε στις 23-09-2021

Δείτε περισσότερα εδώ.