Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού 1608/2022 για την ανάληψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ.»

Δημοσιεύτηκε στις 06-06-2022

Δείτε περισσότερα εδώ.