Ενημέρωση - Αναλώσιμα

Δημοσιεύτηκε στις 05-08-2022

Αγαπητοί Πελάτες,

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου ΕΛΤΑ, και προκειμένου η ΕΛΤΑ Courier να παρέχει ολοένα και αυξημένη ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες της αλλά και στους καταναλωτές, η χρήση της εφαρμογής που παρέχει η εταιρεία στους πελάτες της για την έκδοση αποστολών (πρόγραμμα πελάτη) κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία. Μέσω της ψηφιακής δημιουργίας αποστολών δίδεται η δυνατότητα στην εταιρεία να λαμβάνει μέτρα που βελτιώνουν την εμπειρία πελάτη.

Σε αντικατάσταση πρόσφατης επικοινωνίας, από την 1/9/2022, σε περίπτωση που ο πελάτης της ΕΛΤΑ Courier δεν χρησιμοποιεί την εφαρμογή που του παρέχει η εταιρεία για την έκδοση αποστολών (πρόγραμμα πελάτη), η κάθε αποστολή εσωτερικού θα επιβαρύνεται με 0,06€ (επιπλέον ΦΠΑ).

Επιπλέον, ο τιμοκατάλογος των αναλώσιμων υλικών διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (ανά τεμάχιο)
00049 - ΠΛΑΣΤ.ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ά(300x400) ΤΜΧ 50 0,08
00050 - ΠΛΑΣΤ.ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΄Β(395x500) ΤΜΧ 50 0,13
00051 - ΠΛΑΣΤ.ΣΑΚΟΥΛΕΣΛΕΥΚΕΣ Ά (300x400) ΤΜΧ 50 0,06
00052 - ΠΛΑΣΤ.ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Β (400x500) ΤΜΧ 50 0,08
00125 - ΠΛΑΣΤ.ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Δ (690x690) ΤΜΧ 50 0,24
00054 - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (230x125) ΤΜΧ 500 0,01
00069 - ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ TOP (105x148) 400/ΡΟΛΟ ΡΟΛΟ 1 3,88
00216 - 3ΦΥΛΛΟΣΥΔΕΤΑ (ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ LABEL) ΤΜΧ 100 0,15
00075 - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΜΧ 100 0,03
00076 - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΜΧ 100 0,05
00079 - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ "ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ"/ΡΟΛΟ 250ΕΤΙΚΕΤΕΣ / ΡΟΛΟ 1 2,30
00083 - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (Π-Π)/ΡΟΛΟ ΡΟΛΟ 1 1,02
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%  

 

Η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στους πελάτες της θέτοντας νέες βάσεις, μέσω νεών επιχειρησιακών πρακτικών και βελτιστοποιώντας συνεχώς την ποιότητα της, με τη χρήση νέων σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτομιών. Ο στόχος της πραγματοποίησης των δεδομένων αλλαγών προκύπτει από την ανάγκη της εταιρείας για διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών της.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.