Συμμετοχή στην έρευνα ουσιαστικότητας

Δημοσιεύτηκε στις 02-11-2023

Στον Όμιλο ΕΛΤΑ πιστεύουμε ότι η άποψή σας σχετικά με τις επιδράσεις μας είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων μας και για τη συμβολή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό διεξάγουμε μια σύντομη, ανώνυμη έρευνα για τον εντοπισμό των ουσιαστικών ζητημάτων του Ομίλου ΕΛΤΑ από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα πατήστε εδώ https://www.surveymonkey.com/r/Y5GYVFC