Στοιχεία επικοινωνίας

Την αίτηση την αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: apozimiwseis@elta-courier.gr

Σε περίπτωση αδυναμίας μπορείτε να την αποστείλλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Έντυπο Αποζημίωσης


Παρακαλώ κατεβάστε το έντυπο αποζημίωσης προκειμένου να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση αποζημίωσης αντικειμένου.
Προσοχή: Παρακαλώ μην παραλείψετε να επισυνάψετε τα επιπλέον έγγραφα όπως αυτά αναγράφονται στο κάτω μέρος του εντύπου.

Συγκεκριμένα:

  • Αντίγραφο Voucher (ΣΥΔΕΤΑ)
  • Απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και επιπλέον, μόνο για περίπτωση βλάβης
  • Φωτογραφίες του αντικειμένου και της συσκευασίας εσωτερικά και εξωτερικά.

Έντυπο Αποζημίωσης (pdf)
Έντυπο Αποζημίωσης (word)