Οργανωτική Δομή

Στην ΕΛΤΑ Courier πιστεύουμε ότι η επιτυχία ξεκινάει από μέσα, με την ικανοποίηση του «εσωτερικού» πελάτη της εταιρείας – το ανθρώπινο δυναμικό, για να μπορέσει να εκπέμψει το σωστό μήνυμα προς τους εξωτερικούς πελάτες και να τους κερδίζει.
 
Η οργανωτική προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και η αύξηση των πιθανοτήτων για επιτυχία, στηρίζεται στις σωστές δομές που δίνουν προοπτική στους αξιόλογους συνεργάτες και αναδεικνύουν την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό τους με αξιοκρατικά κριτήρια για την τοποθέτηση του οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσα στο οργανόγραμμα. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το νέο οργανωτικό σχήμα της ΕΛΤΑ Courier αποτελείται από 5 Διευθύνσεις: 
 • Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών
 • Δικτύου Καταστημάτων
 • Οικονομικών Λειτουργιών
 • Πληροφορικής
 • Marketing και Πωλήσεων

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Γρηγόριος Σκλήκας του Ιωάννη, Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεράσιμος Αγοράνος του Γεωργίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Μάριος Καλογεράς – Τέμπος του Νικηφόρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Σάββας Δάνδολος του Στεφάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Βασιλική Ανδρέου του Ευάγγελου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Διοίκηση

 • Κωνσταντίνος Λιβανίδης, Διευθυντής Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών
 • Βασίλειος Καλτσής, Διευθυντής Marketing & Πωλήσεων
 • Γρηγόρης Χάϊτας, Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων
 • Αργύριος Χρονόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής
 • Νικόλαος Μήλιος, Διευθυντής Οικονομικών Λειτουργιών