* Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Special Priority Mail (SPM) / Special Priority Mail (SPM) Price List

Ζώνες και χρόνοι επίδοσης υπηρεσίας SPM

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΞΑΓΩΓΕΣ (αεροπορικό)

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (αεροπορικό)

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΞΑΓΩΓΕΣ (αεροπορικό) / Επίδοση μέχρι τις 09:00

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΞΑΓΩΓΕΣ (αεροπορικό) / Επίδοση μέχρι τις 12:00

Ζώνες και χρόνοι επίδοσης υπηρεσίας SPM (Οδική / Οικονομική Υπηρεσία)

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Οδική / Οικονομική Υπηρεσία)

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (Οδική / Οικονομική Υπηρεσία)

Τιμοκατάλογος προαιρετικών υπηρεσιών και επιπλέον χρεώσεων SPM

Έντυπο Τελωνειακής Δήλωσης υπηρεσίας SPM

Τιμοκατάλογος Υπηρεσίας Πώλησης Συσκευασιών

Για πληροφορίες τιμοκαταλόγου καθώς και των προορισμών που υποστηρίζονται από τις παραπάνω υπηρεσίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 6073005 / επιλογή 3.

 

SPM dispatch zones and times

SPM EXPORT (airline) Price List

SPM IMPORT (airline) Price List

SPM EXPORT (airline) / Dispatch until 09:00 Price List

SPM EXPORT (airline) / Dispatch until 12:00 Price List

SPM dispatch zones and times (thoroughfare / Economy Service)

SPM EXPORT (thoroughfare / Economy Service) Price List

SPM IMPORT (thoroughfare / Economy Service) Price List

SPM Table of optional services and extra charges

SPM Customs statement

Packaging materials Price List

For information on the price list and the destinations that are supported by the above services contact our Customer care at +30 210 6073005 / selection 3.