Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Special Priority Mail (SPM) / Special Priority Mail (SPM) Price List

 

Ζώνες και χρόνοι επίδοσης υπηρεσίας SPM

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΞΑΓΩΓΕΣ (αεροπορικό)

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (αεροπορικό)

Ζώνες και χρόνοι επίδοσης υπηρεσίας SPM (Οδική / Οικονομική Υπηρεσία)

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Οδική / Οικονομική Υπηρεσία)

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (Οδική / Οικονομική Υπηρεσία)

Τιμοκατάλογος επιπλέον χρεώσεων SPM

Χώρες με αντικαταβολή C.O.D. υπηρεσίας SPM

Έντυπο Τελωνειακής Δήλωσης υπηρεσίας SPM

Τιμοκατάλογος Υπηρεσίας Πώλησης Συσκευασιών

Για πληροφορίες τιμοκαταλόγου καθώς και των προορισμών που υποστηρίζονται από τις παραπάνω υπηρεσίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 6073005 / επιλογή 3.