Η χρέωση ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο

Τιμοκατάλογος EMS

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Express Mail Service (EMS)

Ζώνες και χρόνοι επίδοσης υπηρεσίας Express Mail Service (EMS)

Τιμοκατάλογος Υπηρεσίας Πώλησης Συσκευασιών