Απαγορεύσεις υπηρεσίας εξωτερικού Express Mail Service (EMS)

Οι αποστολές απαγορεύεται να περιέχουν τα εξής:

 • εκρηκτικές ύλες
 • εύφλεκτα υλικά
 • ραδιενεργά υλικά
 • διαβρωτικές ουσίες
 • ξηρός πάγος
 • συμπιεσμένα αέρια
 • ναρκωτικές ουσίες
 • δηλητήρια
 • πειρατικά και πλαστά προϊόντα
 • πούρα, τσιγάρα και καπνός
 • αρχαιότητες (περιλαμβανομένων των αρχαίων νομισμάτων, σπάνιων βιβλίων και εντύπων που έχουν ιστορική αξία) χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής
 • έργα τέχνης
 • πορνογραφικό υλικό (έντυπο ή ηλεκρονικό)
 • όπλα
 • ενεργές πιστωτικές κάρτες
 • χρηματικές αξίες
 • διαβατήρια
 • αλλοιώσιμα τρόφιμα
 • ζώα (ζώντα ή νεκρά) και φυτά
 • χρυσός, πλατίνα και πολύτιμοι λίθοι σε οποιαδήποτε μορφή
 • αίμα χωρίς την κατάλληλη συσκευασία και σχετική βεβαίωση στην αγγλική γλώσσα από αρμόδιο ιατρό ή νοσοκομείο ότι δεν είναι μολυσματικό
 • φάρμακα, όταν δεν συνοδεύονται από ιατρική συνταγή στην αγγλική γλώσσα, στην οποία πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η ποσότητα, η ονομασία των φαρμάκων και η χρήση για την οποία προορίζονται
 • αντικείμενα που από τη φύση τους ή εξαιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέψουν άλλα αντικείμενα
 • είδη που υπόκεινται σε εξαγωγικό τέλος, χωρίς άδεια εξαγωγής από την Τελωνειακή Υπηρεσία
 • αντικείμενα των οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή και επίδοση από τη χώρα προορισμού σύμφωνα με τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΛΤΑ
 • αντικείμενα των οποίων τη διεκπεραίωση και μεταφορά δεν δέχεται η ΙΑΤΑ

ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ.

Η Υπηρεσία «Δηλωμένης αξίας»προσφέρεται μόνο σε πελάτες με σύμβαση και μετά από σχετική έγγραφη συμφωνία.

Συσκευασίες ξυλοκιβωτίων με προορισμό τις Η.Π.Α. γίνονται δεκτές μόνο αν έχει χρησιμοποιηθεί συνθετικό ξύλο, όπως το MDF και το κόντρα πλακέ θαλάσσης. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.